TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SITE-ULUI 925CRAFT

§ 1

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acești Termeni și condiții reprezintă termenii și condițiile menționate la articolul 8 din Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002 (Jurnalul Oficial nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare).
 2. Acești Termeni și Condiții specifică regulile de utilizare de către Utilizatori a site-ului web 925CRAFT, care funcționează la adresa 925craft.ro, care include o gamă largă de produse și tipuri de servicii furnizate de Silvexcraft Mateusz Wójcik sp.k. cu sediul în Tyczyn, destinate potențialilor parteneri de afaceri, inclusiv bijutieri și artizani.
 3. Site-ulweb 925CRAFT permite utilizatorului să fie redirecționat prin intermediul unui link furnizat către site-ul web care funcționează la următoarea adresă: silvexcraft.eu, prin intermediul căruia utilizatorul va putea achiziționa produsele oferite de Silvexcraft Mateusz Wójcik sp.k.

§ 2

DEFINIȚII

 1. Operator de date – Silvexcraft Mateusz Wójcik sp.k. cu sediul în Tyczyn, strada Orkana nr. 5, 36-020 Tyczyn, cu numerele de telefon: Număr de identificare fiscală: 5170373027, număr de înregistrare în Registrul național polonez al întreprinderilor: 363361395, Registrul național al tribunalelor: 0000588340.
 2. Cookie-uri-informații textuale de mici dimensiuni create de browserul web al utilizatorului pentru a sprijini funcționarea software-ului.
 3. 925CRAFT-site web care conține informații despre oferta de produse și servicii furnizate de Silvexcraft Mateusz Wójcik sp.k. cu sediul în Tyczyn, Orkana 5, 36-020 Tyczyn, având următoarele numere: Număr de identificare fiscală: 5170373027, Număr național polonez de înregistrare a întreprinderilor: 363361395, Registrul național al tribunalelor: 0000588340.
 4. Utilizator – o persoană juridică, o unitate organizațională care nu este o persoană juridică și căreia legea îi acordă capacitate juridică, o persoană fizică care nu este un consumator, în sensul Codului civil, inclusiv o persoană fizică, care utilizează site-ul web care funcționează la adresa: 925craft.pl

§ 3

REGULI DE UTILIZARE A SITE-ULUI 925CRAFT

Site-ul 925CRAFT poate fi utilizat de toți utilizatorii de internet, cu condiția ca sistemul TIC al unui anumit utilizator să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime: a) să aibă acces la serviciul de internet, b) să aibă un browser de internet în bandă largă funcțional și c) să aibă un cont de e-mail activ – în cazul în care utilizatorul dorește să utilizeze serviciul de newsletter menționat la § 5 din prezentele reguli.

§ 4

DATE PERSONALE

 1. Datele cu caracter personal furnizate de către Utilizatori pe site-ul 925craft.pl (în formularul de contact, în formularul – vă invităm să cooperați cu noi și în cazul activării serviciului de newsletter), sunt prelucrate de către Silvexcraft Mateusz Wójcik sp.k. cu sediul social în Tyczyn, strada Orkana nr. 5, 36-020 Tyczyn, având următoarele numere: NIP: 5170373027, REGON: 363361395, KRS: 0000588340 (operator de date cu caracter personal).
 2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator este voluntară, însă este necesară pentru ca Utilizatorul să poată utiliza serviciul de buletin informativ furnizat în format electronic și pentru ca 925CRAFT să răspundă la întrebările adresate de Utilizator prin intermediul formularului de contact din secțiunea „Contact” sau al formularului – „Vă invităm să cooperați cu noi” – din secțiunea „Cooperare”. 925CRAFT prelucrează datele cu caracter personal pentru a furniza servicii în format electronic în cazul în care Utilizatorul își dă consimțământul menționat la § 5.1 din prezenții Termeni și Condiții pentru furnizarea serviciului de newsletter și în cazul în care 925CRAFT răspunde la o întrebare adresată de Utilizator prin intermediul formularului de contact sau al formularului – „Vă invităm să cooperăm”.
 3. Utilizatorul are dreptul de a avea acces la conținutul datelor sale cu caracter personal și de a le corecta și șterge. Datele cu caracter personal pot fi corectate sau șterse de către Operatorul de date, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Prin furnizarea de date cu caracter personal, Utilizatorul declară că datele cu caracter personal furnizate de el/ea sunt datele sale.
 4. Dispoziții detaliate privind protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi găsite în politica de confidențialitate.

§ 5

BULETINUL INFORMATIV

 1. Utilizatorul poate fi de acord să comande un serviciu de buletin informativ (abonament). Serviciul de buletin informativ constă în trimiterea periodică a buletinului informativ 925CRAFT și a mesajelor cu conținut de marketing (informații comerciale) al 925CRAFT și, dacă este cazul, al partenerilor săi de afaceri (inclusiv conținut referitor la produsele 925CRAFT și, dacă este cazul, ale partenerilor săi de afaceri și la Promoție) la adresa de e-mail furnizată. Înscrierea la newsletter se face prin furnizarea adresei de e-mail sub fila „Cooperare”, în secțiunea marcată „Newsletter” și făcând clic pe butonul „Abonare”.
 2. Abonarea la buletinul informativ este voluntară și gratuită. Serviciul de buletin informativ este furnizat pentru o perioadă nedeterminată, iar utilizatorul se poate dezabona în orice moment.
 3. Utilizatorul se poate dezabona de la buletinul informativ în orice moment, în mod independent, prin selectarea opțiunii de dezabonare din mesajul de buletin informativ primit.

§ 6

VALABILITATE

În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni și condiții este declarată nulă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, celelalte dispoziții rămân în vigoare.

§ 7

DECLARAȚII DIN PARTEA 925CRAFT

925CRAFT declară prin prezenta că toate imaginile și conținutul prezentate pe site-ul 925CRAFT sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin 925CRAFT.

§ 8

LEGE APLICABILĂ

Legea aplicabilă care guvernează serviciile furnizate de 925CRAFT în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acești Termeni și Condiții este legea poloneză. Prin acceptarea conținutului acestor Termeni și condiții, părțile aleg legea poloneză ca fiind legea aplicabilă.

§ 9

DISPOZIȚII FINALE

 1. 925CRAFT utilizează informații stocate de serverul de pe echipamentul terminal al Utilizatorului în scopuri statistice și pentru a oferi servicii de cea mai bună calitate, care sunt apoi citite de fiecare dată când browserul de internet este conectat (așa-numitele cookie-uri). Utilizatorul poate, în orice moment, să determine condițiile în care site-ul 925CRAFT stochează sau accesează cookie-uri prin intermediul setărilor browserului său de internet, inclusiv prin modificarea setărilor browserului astfel încât să nu accepte astfel de fișiere sau să informeze cu privire la transmiterea acestora. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că neacceptarea cookie-urilor poate avea ca rezultat dificultăți în utilizarea site-ului 925CRAFT. Prin utilizarea unui browser ale cărui setări permit stocarea de cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului, utilizatorul este de acord cu stocarea fișierelor menționate anterior pe dispozitivul respectiv. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate.
 2. 925CRAFT își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții pentru un motiv valabil, care este:
  • necesitatea de a adapta Termenii și Condițiile la legislația care afectează în mod direct acești Termeni și Condiții și care are ca rezultat necesitatea de a modifica Termenii și Condițiile pentru a respecta legea;
  • necesitatea de a adapta Termenii și condițiile la recomandările, ordinele, hotărârile, dispozițiile, interpretările, orientările sau deciziile autorităților publice autorizate;
  • extinderea sau modificarea funcționalității site-ului web 925CRAFT, inclusiv introducerea de noi servicii furnizate pe cale electronică sau modificarea funcționalităților existente ale site-ului web 925CRAFT;
  • O modificare a condițiilor tehnice de furnizare a serviciilor electronice;
  • necesitatea de a elimina ambiguitățile, erorile sau greșelile de redactare care ar fi putut apărea în Termeni și Condiții;
  • modificarea datelor de contact, a numelor, a numerelor de identificare, a adreselor electronice sau a link-urilor furnizate în Condițiile de utilizare;
  • Pentru a preveni abuzurile;
  • îmbunătățirea serviciului pentru utilizatori;
 3. Termenii și condițiile modificate vor fi puse la dispoziție pe site-ul 925CRAFT. 925CRAFT vă va informa cu privire la Termenii și Condițiile modificate prin trimiterea unei notificări cu privire la Termenii și Condițiile modificate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o la înscrierea la newsletter.
 4. Acești Termeni și Condiții intră în vigoare la data de 29.03.2022.
 5. Orice litigii care pot apărea în urma funcționării site-ului 925CRAFT între Utilizator și 925CRAFT și care nu pot fi prevenite prin intermediul procedurii de reclamație vor fi soluționate de către instanța de drept comun competentă din Polonia.
 6. În problemele care nu sunt acoperite de acești Termeni și Condiții, se vor aplica prevederile relevante ale Codului civil și ale altor legi aplicabile.